กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทบนเน็ต

09/11/2009 ที่ 4:19 AM | เขียนใน กฏหมายเน็ตน่ารู้ | ใส่ความเห็น

        ในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตถือเป็นสื่อที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านหรือเขียนข้อความอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ต จึงทำให้อินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาท ให้ร้าย หรือใส่ความผู้อื่น ซึ่งบางคนอาจทำไปเพราะความไม่รู้ บางคนอาจทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถ้าเรื่องนี้เกิดกับตัวเราบ้างจะทำอย่างไร 

        กรณีตัวอย่าง เช่น นาย ก. เป็นแฟนเก่านางสาว ข. นาย  ก. โกรธเคืองที่นางสาว ข. เลิกกับตนไป จึงนำรูปภาพโป๊เปลือยของนางสาว ข. มาลงบนอินเทอร์เน็ต โดยระบุด้วยว่านางสาว ข. ขายบริการทางเพศ โดยระบุชื่อที่อยู่ของนางสาว ข. และใส่ความอย่างอื่นจนนางสาว ข. เกิดความเสียหาย นางสาวข. สามารถที่จะเอาผิดกับนาย ก.ได้หรือไม่ อย่างไร

        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 และ 328 มาตรา 326 ระบุว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นด้วยทั้งการพูด พิมพ์ เขียนข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือสิ่งบนทึกเสียงอย่างอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท

        สำหรับเรื่องนี้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็มีบทบาทโดยตรง ซึ่งก็คือ มาตรา 14 การนำเข้าเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีโทษต้องระวางจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

        จากบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การที่นาย ก. นำรูปโป๊เปลือยของนางสาว ข. ไปลงบนอินเทอร์เน็ตและเขียนข้อความว่านางสาว ข. ขายบริการทางเพศด้วยนั้น เห็นได้ว่า นาย ก.มี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อบุคคลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการทั่วไปได้เห็น และนาย ก. ได้ใส่ความต่อบุคคลที่สาม ถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้นางสาว ข. ได้รับความเสียหาย นาย ก. ก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 และการโพสต์ภาพโป๊เปลือยของ นางสาว ข. ก็ถือเป็นการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร (เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม) บนอินเทอร์เน็ต ก็มีความผิดตามมาตรา 14 พรบ. คอมพิวเตอร์ ด้วยเช่นกัน เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งยังส่งผลเสียต่อตัวเหยื่ออย่างมากด้วย

         นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ให้บริการก็มีความรับผิดทางกฎหมายเช่นกัน  หากทางเว็บไซต์รับรู้ข้อมูลที่แสดงถึงการหมิ่นประมาทดังกล่าว แล้วยังคงเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดอยู่โดยมิได้ลบออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทั้งๆ ที่มีอำนาจและลบได้ในทางเทคนิค ถือได้ว่า เว็บไซต์มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อนางสาว ข. ได้เช่นกัน และถือได้ว่าทางเว็บไซต์มีความผิดด้วย ตามพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 บทลงโทษผู้ให้บริการ

        กรณีตัวอย่างที่ไทยฮอตไลน์ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายรายหนึ่ง นายเอ เป็นผู้ประกอบการทำเฟอร์นิเจอร์ ได้ตกลงรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ให้กับนายบี แล้วเกิดมีปัญหาคือ นายบี ไม่พอใจผลงานที่ล่าช้า อยากเลิกจ้างและขอมัดจำคืน แต่นาย เอ ไม่ยินยอม นาย บี จึงไปเขียนว่า นายเอ ในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง โดยใช้ถ้อยคำกล่าวหาว่า นายเอ เป็นมิจฉาชีพ โกงเงินทุกรูปแบบ และแนะนำไม่ให้ทุกคนติดต่องานกับนายเอ พร้อมทั้งบอกชื่อที่อยู่ของนายเอไว้โดยละเอียดด้วย ในกรณีนี้มีกฎหมายแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็คือมาตรา 423 การกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความที่ขัดความจริง เป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ  ปรับไม่เกินสองแสนบาท

        จากกรณีดังกล่าวมานี้ ข้อความที่นายบีโพสต์ทำให้นายเอ เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นที่รังเกียจต่อบุคคลทั่วไป และลูกค้ายกเลิกงาน และไม่มีใครกล้าใช้บริการจ้างนายเอทำงานอีกเลย ซึ่งถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่โพสต์นั้นเป็นความเท็จ เป็นเรื่องที่นายบีจงใจใส่ความ นายเอ นั้น นายบีจะต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย

        จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกใช้ในการเสนอข้อมูล ความคิดเห็นส่วนบุคคล จนบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นจริงหรือเท็จ แม้จะมีการควบคุมดูแลด้วยกฎหมายแล้วก็ยังมีการเขียนข้อความหมิ่นประมาทให้เห็นกันตลอด ภัยอินเทอร์เน็ตจึงมีให้เห็นอย่างมากมาย และเราในฐานะประชาชนจึงควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายบ้าง เพื่อไม่ทำผิดกฎหมาย และได้ช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมออนไลน์

        โปรดคลิกแจ้งเมื่อพบเว็บไซต์ ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมได้ที่ http://www.thaihotline.org ร่วมกันสร้างสังคม อินเทอร์เน็ตปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวคุณ

อ้างอิง : http://www.ryt9.com/s/prg/256418/

 

Advertisements

ให้ความเห็น »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.
Entries และ ข้อคิดเห็น feeds.

%d bloggers like this: